Πολιτικό καφενείο 10/4 | από τις 19:00 ως τις 23:00 στην Κατάληψη Ευαγγελισμού

Πολιτικό καφενείο κατάληψης Ευαγγελισμού. Πέμπτη 10 Απρίλη 2014. από τις 19:00 ως τις 23:00. Παράλληλα θα λειτουργεί και η βιβλιοθήκη της κατάληψης. Αναρχική συλλογικότητα από τη κατάληψη Ευαγγελισμού Sine Dominis